Global Coworking Survey

Deskmag, e-zine o coworkingu, je izvedel že dve globalni raziskavi o coworkingu. V  letih 2010 in 2011 je v njih sodelovalo prek 1500 coworkerjev iz 52 držav. Namen študij je temeljito spoznavanje kulture coworkinga za nadaljnji razvoj coworking teorije in prakse.

Na tem mestu so predstavljeni le nekateri izsledki in sicer o ključnih značilnostih coworkerjev in izkušnjah, ki jih imajo s tovrstnim načinom dela.

Profil coworkerjev

 • povprečna starost: 34 let
 • 2/3 moških in 1/3 žensk
 • 54% je samozaposlenih, skoraj 20% pa podjetnikov, z manj kot 5 zaposlenimi
 • 80% ima univerzitetno izobrazbo
 • večina dela na področju kreativnih industrij
 • spletni razvijalci in programerji, dizajnerji, svetovalci na področju kreativnih industrij, strokovnjaki za komuniciranje in PR ter tudi novinarji, arhitekti in umetniki.

 Izkušnje coworkerjev

 • 70% je zelo zadovoljnih s svojo coworking izkušnjo
 • 85% je zaznalo porast delovne motivacije
 • 88% je  izboljšalo stike z drugimi profesionalci
 • 57% timsko več kot poprej
 • 60% zaradi boljše organiziranosti dela poroča, da so doma bolj sproščeni
 • 42% se je izboljšalo finančno stanje.

Deskmagova predstavitev na Coworking Europe Conference:

 

Bolj podrobno pa sta globalni študiji o coworkingu predstavljeni na Deskmagu:

 

Ilustracija: Joshua Folaji