Hub Praha: preplet coworkinga in socialne inovativnosti!

 

Dobra tri ali štiri leta nazaj se je na Češkem, podobno kot danes v Sloveniji, začel prebujati koncept coworkinga, ki naj bi združeval različne delovne profile ljudi in jim nudil skupno delovno površino. Skupnost, ki bi souporabljala delovne prostore, je sicer obstajala že nekaj let, saj praške ulice predstavljajo dom številnim tujcem, ki bodisi delajo kot predstavniki večjih podjetij bodisi kot freelancerji ter koncept coworkinga poznajo že iz tujine. Morda je bila prva coworking pisarna odprta ravno za slednje, saj Čehom koncept deljenja pisarniškega prostora ni bil ravno blizu. No, vsaj do nedavnega ne.

Hub Praha je svoja vrata odprl v drugi polovici 2010. Stara in verjetno zaradi težkega boja z vrtincem divje tranzicije propadla tovarna papirja je predstavljala idealen prostor za združitev oblikovalskega koncepta re:use in potreb po večjem prostoru, ki bi omogočil združevanje različnih delovnih profilov. Hub je nedvomno več kot običajen coworking space. Franšiza, razširjena v nekaj več kot dvajsetih državah sveta, združuje koncept coworkinga s socialnim podjetništvom. V grobi osnovi bi lahko zapisali, da gre za podjetniški inkubator, ki poudarja pomen socialne inovativnosti kot premiso izboljšanja sodobne družbe.

V pričo današnjemu času, ko se je svet znašel v težkem ekonomskem krču, ki povečuje deficit tradicionalnega zaposlovanja, se povečuje odstotek tistih, ki ustvarjajo nove poklice in s tem sami svojo delovno mesto. In ker se ravno ustvarjajo novi delovni profili, zakaj ne bi ustvarjali takšnih, ki dodajo pozitivno vrednost in vrnejo del delovne vneme nazaj v družbo?

Hub torej združuje različne profile ljudi, ki pridejo v coworking space in se med seboj povezujejo skozi serijo dogodkov – Hub Mashup tako predstavlja dogodek, kjer se predstavi okoli deset uspešnih posameznikov oziroma podjetij; Elevator Breakfast predstavlja jutranji dogodek, kjer se zberejo posamezniki, skupaj zajtrkujejo in delijo ideje; Xchange Hub je serija dogodkov, kjer je promoviran sistem, ki temelji na principu časovne banke: določen profil posameznikov, za primer vzemimo oblikovalce, ponudijo svoje usluge drugemu profilu posameznikov, na primer programerjem, ki nudijo usluge iz svojega delovnega spektra. Oblikovalec bo programerju oblikoval celostno podobo, programer pa bo oblikovalcu pomagal narediti spletno aplikacijo, ki bo promovirala njegovo delo. Sicer dogodki za objemajo še večje dogodke, kot je na primer Social Inovation Award, kjer se podeljuje priznanja za najboljše, že realizirane ideje ali pa Green Building Club, kjer se predstavlja ideje iz področja ekologije in s skupnimi močmi išče poti, ki bi omogočile realizacijo slednjih.

In Slovenija, je že pripravljena na slovenski Hub? Nedvomno je najprej potrebno zgraditi skupnost, ki bi kazala potrebo po uporabi coworking space-a ter promovirati idejo socialne inovativnosti, ki bo v Sloveniji ustvarjala nova delovna področja, vrnila delovni output nazaj v družbo ter odprla vrata v boljši jutri.

Marko Orel, organizator dogodkov v Hub Praha