Delati ali so-delovati?

Danes se globalna družba sooča z resnimi gospodarskimi, okoljskimi, družbenimi in kulturnimi spremembami. Te zahtevajo kakovostno drugačne načine mišljenja in dela od tistih, ki so bili učinkoviti v preteklosti. S tem namenom je bila ustanovljena iniciativa Slovenia Coworking. Prizadevali si bomo za promocijo in popularizacijo coworkinga v Sloveniji kot inovativnega in učinkovitega delovnega pristopa za reševanje lokalne in globalne krize ter ustvarjanje boljše družbe.

Novembra 2011 se je v Berlinu odvijala Coworking Europe Conference. Njen namen je bil izmenjava izkušenj med profesionalci, ki že delujejo na področju coworkinga po svetu. Tam smo nabirali znanje tudi Slovenci.

Vse več ljudi pri nas in po svetu je namreč samozaposlenih ali dela v manjših (lastnih) podjetjih. Za nekatere posameznike je to svobodna izbira, spet druge pa je v to prisilila gospodarska situacija. Projekcije kažejo, da se bo delež tovrstne delovno aktivne populacije povečeval. Zato verjamemo, da je skladno s tem  potrebno razmišljati kako zagotoviti optimalne pogoje temu segmentu profesionalcev, da bodo lahko učinkovito izrabili svoj potencial in aktivno prispevali k ponovnem zagonu gospodarstva.

Obenem se zavedamo, da ta nova oblika gospodarstva ne more uspešno zaživeti brez vključevanja večjih podjetij, ustvarjalnih, podjetniških ter vladnih in nevladnih skupnosti, ki v tej obliki prepoznajo razvojne možnosti in priložnost.

Iniciativa Slovenia Coworking si bo prizadevala za promocijo in popularizacijo coworkinga v Sloveniji na sledeče načine:

 1. z organizacijo dogodkov, delavnic in izobraževanj na temo coworkinga
 2. z grajenjem lokalnih coworking skupnosti
 3. z vzpostavljanjem ali svetovanjem pri vzpostavljanju coworking prostorov in druge potrebne coworking infrastrukture v Sloveniji
 4. s konstruktivnim povezovanjem / mreženjem različnih pomembnih deležnikov: profesionalcev/coworkerjev, gospodarstvom, državo in nevladnimi organizacijami ter drugimi zainteresiranimi posamezniki ali skupinami
 5. z mednarodnimi povezovanjem z drugimi coworking združenji in coworking prostori po Evropi in svetu (projekt Coworking Visa).

Iniciativa Slovenia Coworking verjame v:

 1. razvijanje “open source” kulture v nasprotju s preteklo zaprto in tajno podjetniško kulturo
 2. sodelovalni individualizem v nasprotju s prevladujočim tekmovalnim individualizmom
 3. interdisciplinarnost nad ozko specializacijo
 4. akcijo in aktivno participacijo nad opazovanjem in zgolj velikimi besedami
 5. usmerjanje na proces in rezultat namesto zgolj na rezultat
 6. pomembnost prepoznavanja in spoštovanja individualnih prispevkov / avtorskega dela
 7. potencial nadarjenih skupnosti nad osebnostmi
 8. spontanost, prijateljstvo in zaupanje nad formalnostjo
 9. coworking.