O coworkingu

Coworking je sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali za stalno delijo “sodelavni” prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog.

Coworking pa je več kot le skupen prostor – je filozofija, ki vzpodbuja spontano mreženje nadarjenih posameznikov najrazličnejših profilov. Tako se profesionalci glede na trenutne želje in potrebe povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si med seboj pomagajo in skupaj ustvarjajo.

Tovrstno okolje spodbuja razvoj inovacij in predstavlja obetavno rešitev za ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše družbe.

Coworking je svetovni fenomen, ki je v zadnjih dveh letih doživel neverjeten razcvet. K temu prispevajo različne aktualne gospodarske in družbene okoliščine.

Gospodarska kriza namreč zahteva večjo fleksibilnost vseh členov gospodarstva. Podjetja težijo k zmanjšanju števila zaposlenih in se raje odločajo zgolj za občasne pogodbene najeme profesionalcev s specializiranimi znanji. Hkrati vse več profesionalcev v intelektualnih poklicih išče in ceni večjo samostojnost ter vrednote deljenja in medsebojnega sodelovanja, ki jih spodbuja splet.

Tudi v Sloveniji je vse več profesionalcev samozaposlenih ali dela v manjših (lastnih) podjetjih. Projekcije kažejo, da se bo delež tovrstne delovno aktivne populacije še povečeval. Coworking predstavlja obetaven pristop k povezovanju razpršenih samostojnih ekspertov, s katerimi bodo učinkoviteje izrabili svoje možnosti.

Coworking kot nova oblika gospodarstva pa lahko uspešno živi zgolj z aktivnim vključevanjem večjih podjetij, ustvarjalnih, podjetniških ter vladnih in nevladnih skupnosti, ki v tej obliki povezovanja prepoznajo razvojne priložnost.

 

Več o coworkingu:

 coworking europe Coworking Europe
http://coworkingeu.wordpress.com/
Deskmag
http://www.deskmag.com/
Coworking Wiki
http://wiki.coworking.info/