Coworking prostori, deljene pisarne in inkubatorji

S postavitvijo alfa verzije seznama slovenskih sodelavnih prostorov je nujno, da pojasnimo razliko med coworking prostori, deljenimi pisarnami in inkubatorji. Vsi imajo določene specifike, od posameznikovih potreb in želja pa je odvisno v katerem kontekstu bo bolj učinkovito deloval.

 

1. Deljene pisarne 

 • Pisarne ali delovne enote, ki jih posamezniki ali manjša podjetja podnajemajo.
 • Bistvena prednost je porazdelitev stroškov med souporabniki večjih poslovnih prostorov in uporaba skupne infrastrukture. Tako si lahko pisarno privoščijo tudi tisti, ki sicer finančnega bremena samostojnega najema ne bi zmogli.
 • Terminologija deljenih pisarn je različna: odprte pisarne, pisarne s storitvami, poslovni centri, pisarniške obleke, pisarniški poslovni center, izvršne pisarne, opremljene pisarne, fleksibilne pisarne, upravljane pisarne, pisarniški hoteli, …
 • Oprema: pisarne, konferenčna soba ali sestankovalnica, soba za odmor, tehnična podpora (faks, kopirec, scaner, internet, …), kuhinja, soba za telefonske klice, parking, zagotovljeno čiščenje, poštni naslov.
 • Dolžina najema je različna: od nekaj ur do mesecev.
 • Ključne prednosti: mirno, profesionalno vzdušje, cenejša rešitev kot samostojna pisarna.

2. Inkubatorji

 • Programi so namenjeni spodbujanju razvoju podjetniških idej prek nudenja poslovne podpore novoustanovljenim podjetjem.
 • Inkubatorji se med seboj razlikujejo glede na to kakšne storitve nudijo in kakšne odjemalce imajo, vendar so načeloma usmerjeni v pomoč podjetjem v zagonski fazi.
 • Inkubatorji podjetjem in podjetnikom omogočajo pomoč pri pridobivanju poslovnih spretnosti, mreženju, trženju storitev, iskanju finančne pomoči, pravni podpori, …
 • Oprema inkubatorjev je podobna kot pri deljenih pisarnah, poudarek pa je predvsem na pomoči podjetjem pri pridobivanju poslovnih veščin, ki jih podjetja v z zagonski fazi potrebujejo.
 • Ključne prednosti: pomoč podjetjem v zagonski fazi z nudenjem infrastrukture in mentorstva.

3. Coworking prostori

 • Bolj kot vse drugo, coworking prostor najprej opredeljuje skupnost, ki si ga deli. Običajno so to profesionalci, posamezniki ali manjša podjetja, ki delujejo na področju kreativnih industrij. Coworking ne definirajo značilnosti prostora, ampak principi dela.
 • Ključni cilj coworking prostorov je vzdrževati zdravo skupnost samostojnih profesionalcev prek zmanjševaja profesionalne izolacije.
 • Tako kot deljene pisarne in inkubatorji imajo tudi coworking prostori vso potrebno infrastrukturo, za razliko od deljenih pisarn je v coworking prostorih večji poudarek na interakciji s skupnostjo, ki si prostore deli, saj deluje na sorodnem polju. Za razliko od inkubatorjev pa so coworking prostori namenjeni uporabnikom ne glede na dolžino njihovega podjetniškega staža.
 • Ločimo klasične coworking prostore, coworking prostore znotraj podjetij in coworking prostore znotraj univerz. Značilnost prostorov znotraj podjetij in univerz je, da so odprti za zunanje profesionalce.
 • Ključne prednosti: zmanjševanje profesionalne izolacije s spontanim povezovanjem različnih nadarjenih posameznikov, ki delajo na sorodnih področjih.