Coworkerji

Coworking CascoStation, Panama

Coworkerji so novodobni nomadi. Svobodni poklici in druga fleksibilna delovna razmerja jim omogočajo, da lahko izbirajo svoj čas, kraj, način dela ter intenzivnost povezovanja, sodelovanja in druženja v delovnem okolju.

Coworker je lahko kdorkoli, ki se odloči, da si želi občasno ali stalno deliti “sodelavni” prostor z drugimi profesionalci iz svoje ali sorodnih panog. Tako pride do spontanega mreženja posameznikov, saj se povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si medsebojno pomagajo in skupaj ustvarjajo.

Coworkerji lahko delajo na najrazličnejših področjih in imajo raznoliko izobrazbo. Praksa pa kaže, da se v coworking prostorih najbolj pogosto srečujejo oblikovalci, programerji, pisci, misleci, web načrtovalci, raziskovalci, vodje projektov, fotografi, arhitekti, umetniki, prevajalci, PR-ovci … skratka, ustvarjalni ljudje najrazličnejših poklicev, ki najpogosteje delajo na področju kreativnih industrij.

Deskmagova globalna raziskava je v letih 2010 in 2011 zajela mnenja in izkušnje prek 1500 coworkerjev iz 52 držav:

  • 70% je zelo zadovoljnih s svojo coworking izkušnjo
  • 85% je zaznalo porast delovne motivacije
  • 88% je  izboljšalo stike z drugimi profesionalci
  • 57% dela timsko več kot poprej
  • 60% zaradi boljše organiziranosti dela poroča, da so doma bolj sproščeni
  • 42% pa se je izboljšalo finančno stanje.

 
 
 
 

foto: CascoStation, Panama