O nas

Slovenia Coworking

Vse več ljudi pri nas in po svetu je samozaposlenih ali dela v manjših (lastnih) podjetjih. Za nekatere posameznike je to svobodna izbira, spet druge pa je v to prisilila gospodarska situacija. Projekcije kažejo, da se bo delež tovrstne delovno aktivne populacije povečeval. Zato verjamemo, da je skladno s tem  potrebno razmišljati, kako zagotoviti optimalne pogoje temu segmentu profesionalcev, da bodo lahko ti učinkovito izrabili svoj potencial in aktivno prispevali k ponovnem zagonu gospodarstva.

Iniciativa Slovenia Coworking si bo prizadevala za promocijo in popularizacijo coworkinga v Sloveniji na naslednje načine:

 1. z organizacijo dogodkov, delavnic in izobraževanj na temo coworkinga
 2. z grajenjem lokalnih coworking skupnosti
 3. z vzpostavljanjem ali svetovanjem pri vzpostavljanju coworking prostorov in druge potrebne coworking infrastrukture v Sloveniji
 4. s konstruktivnim  mreženjem različnih pomembnih deležnikov: profesionalcev /coworkerjev, gospodarstvom, državo in nevladnimi organizacijami ter drugimi zainteresiranimi posamezniki ali skupinami
 5. mednarodnimi povezovanjem z drugimi coworking združenji in coworking prostori po Evropi in svetu (projekt Coworking Visa).

Iniciativa Slovenia Coworking verjame v:

 1. razvijanje “open source” kulture v nasprotju s preteklo zaprto in tajno podjetniško kulturo
 2. sodelovalni individualizem v nasprotju s prevladujočim tekmovalnim individualizmom
 3. interdisciplinarnost nad ozko specializacijo
 4. akcijo in aktivno participacijo nad opazovanjem in zgolj velikimi besedami
 5. usmerjanje na proces in rezultat namesto zgolj na rezultat
 6. pomembnost prepoznavanja in spoštovanja individualnih prispevkov / avtorskega dela
 7. potencial nadarjenih skupnosti nad osebnostmi
 8. spontanost, prijateljstvo in zaupanje nad formalnostjo
 9. coworking.

 

Delujemo v skladu z mednarodnim Coworking Manifestom.

 

Slovenia Coworking
Luka Piškorič, soustanovitelj in vodja iniciative, luka@coworking.si
Eva Perčič, soustanoviteljica in povezovalka skupnosti, eva@coworking.si
Marko Orel, poganjalec idej marko@coworking.si
Jurij Lozić, art direktor, jurij@coworking.si

@ Poligon, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana